لیست

۱۵ تا از کارهای تنبل ترین مردم جهان

15-of-the-laziest-people-in-the-world-2
Written by lol

همه ی ما روزهایی هست که تنبل باشیم  مثل زمانی که نمیخواهیم سطل زباله را جابجا کنیم یا صبح تعطیلات دوست نداریم از خواب بیدار شویم حالا شاید این احساس بد باشد ولی همه ی ما تجربه این را داریم چون در اکثر ما کمی ژن تنبلی وجود داشته و دارد و البته بعضی ها سطح متفاوتی از تنبلی را گذرانده اند و به جای تنبلی خلق اثر کرده اند و آثارهای جالبی از خود به جای گداشته اند میبینیم ۱۵ تا از بهترین حرکتهای تنبلی را …

 

Brushing Teeth

15-of-the-laziest-people-in-the-world-1

Snack Time

15-of-the-laziest-people-in-the-world-2

Nail Polish

15-of-the-laziest-people-in-the-world-3

Garbage Pile

15-of-the-laziest-people-in-the-world-4

Christmas Tree

15-of-the-laziest-people-in-the-world-6

 

Box Chair

15-of-the-laziest-people-in-the-world-5

Cardboard Security

15-of-the-laziest-people-in-the-world-7

Baby Time

15-of-the-laziest-people-in-the-world-8

 

Trash Day

15-of-the-laziest-people-in-the-world-9

Razor

15-of-the-laziest-people-in-the-world-10

Apple Sticker

15-of-the-laziest-people-in-the-world-11

Dog Walking

15-of-the-laziest-people-in-the-world-12

Long Straw

15-of-the-laziest-people-in-the-world-13

 

Lazy Bird

15-of-the-laziest-people-in-the-world-14

Shredded Cheese

15-of-the-laziest-people-in-the-world-15

 

(Visited 100 times, 1 visits today)

About the author

lol

Leave a Comment